ตำแหน่งของคุณ Home news

[AppReview] วิธีใช้ Autorun Manager (App เด่นใช้กำหนด services ตั้งแต่เปิดเครื่อง)turbo999

turbo999

[AppReview] วิธีใช้ Autorun Manager (App เด่นใช้กำหนด services ตั้งแต่เปิดเครื่อง)turbo999

600x292

(ประสบการณ์) จากการลองใช้ App ที่จัดการพวก services ตอน startup หรือที่เราคุ้นๆ คือ app ที่กำหนดการทำงานของ services เมื่อมีการเปิดเครื่องหรือ restart เครื่อง แต่ก็มาพบว่า App ‘Autorun Manager‘ เป็น app ที่เข้าใจง่าย และใช้งานได้ง่ายด้วย

แต่… ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า App นี้ เป็น app ในลักษณะของการกำหนดเพื่อให้ทำงานหรือไม่ทำงาน เมื่อมีการเปิดเครื่อง หรือ restart (โดยอัตโนมัติ หลังจากการปรับแต่งค่าเป็นที่เรียบร้อย) ซึ่งจะไม่ใช่ App พวก Task killer ทำนองนี้ ที่จะทำงานก็ต่อเมื่อมีการเรียกใช้งาน และผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนด

และที่บอกว่าเคยลอง app พวกนี้มาก่อนนั้น ทำไมมาจบลงที่ App : ‘Autorun Manager‘ นั่นเป็นเพราะว่า app ที่เคยลองผ่านเครื่องนั้น มันมีจุดด้อยที่ผมคิดเอง ซึ่งสรุปมาได้ 2 ประเด็น ดังนี้

1. การทำงานที่สับสน : (ในการสั่ง/กำหนด) มีความสับสน ว่าจะสั่งให้ disable ยังไง เพราะเป็นการติ๊กเลือก เพื่อทำการ batch … แต่ … สรุป งง (ก่อนจะใช้ ก็ต้องเข้าไปทำความเข้าใจ app สักระยะเวลาหนึ่ง) ถึงจะใช้ app นั้นได้
2. สั่ง disable แล้ว แต่ยังทำงานได้ โดยไม่มีการแจ้งใดๆ ให้เห็น : (เชื่อว่าหลายท่านก็คง งง เหมือนผม) ทำไมเราสั่ง disable services ไปแล้ว บาง services มันยังกลับทำงานได้ โดยไม่มีการแจ้งอะไรเลยจาก app (ซึ่งต่างจาก Autorun Manager ที่มีการระบุ self-starter ไว้สำหรับ services ที่ไม่สามารถ disabled ได้

=====

การติดตั้ง App

1. ให้คลิกที่ ‘Market
2. กดที่รูปแว่นขยาย เพื่อค้นหา
3. พิมพ์ ‘Autorun Manager‘ ลงไป แล้วกด ‘enter’ หรือ ‘Go’
4. จะพบตัวโปรแกรมที่ค้นมามาให้ แล้วเลือก app ‘Autorun Manager‘ เพื่อทำการติดตั้ง
หมายเหตุ : สามารถเข้าจาก link นี้ก็ได้ https://market.android.com/details?id=com.rs.autorun

คุณสมบัติของ App

โดยหน้าจอการทำงาน ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง
1. ‘Basic‘ : คุณสมบัติในส่วนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
2. ‘Advanced‘ : คุณสมบัติในส่วนนี้ สำหรับเครื่องที่ rooted แล้วเท่านั้น ซึ่งในหน้าของ app แจ้งไว้ดังนี้
– สามารถคุมเหตุการณ์ต่างๆ ของระบบได้
– สามารถกำหนดให้ app ทำงานหรือไม่ทำงานได้
หมายเหตุ : การใช้งานคุณสมบัตินี้ สำหรับผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์ กับเครื่องที่ rooted แล้ว

การใช้งาน App

มีสิ่งที่สังเกตได้ ในการใช้งาน คือ สัญลักษณ์ในการกำหนด มี 3 ตัวที่สำคัญ ดังนี้
– ‘enabled‘ : (ในตอนที่เปิด app ขึ้นมา) services ต่างๆ ที่พบใน list นั้น จะอยู่ในสถานะ ‘enabled‘ ทั้งหมด เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดสถานะให้ปิดการทำงาน
– ‘disabled‘ : (การกำหนดสถานะนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน) หากต้องการให้ services ใดๆ ไม่ทำงาน ก็เพียงแค่คลิก หรือสัมผัสไปบนแถบชื่อของ services นั้นๆ เท่านี้ services ดังกล่าวก็จะถูกเปลี่ยนสถานะจาก ‘enabled‘ มาเป็น ‘disabled‘ ทันที (เมื่อมีการใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้ว) ต้องการให้ services บางตัวกลับมาทำงาน หรือ ‘enabled‘ เหมือนเดิมได้ ตามต้องการ

แต่…
– ‘self-starter‘ : สำหรับบาง services จะไม่สามารถที่จะกำหนดเป็น ‘disabled‘ ดังนั้นจะเห็นว่า หลัง services ดังกล่าวจะถูกระบุสถานะว่า ‘self-starter‘ เนื่องจาก
1. บาง apps ถูกกำหนดว่าไม่สามารถหยุด services ของ apps เหล่านั้นได้ => services มันจะทำการเปิดตัวมันเองต่อแม้ว่าเราสั่ง disabled ไปแล้วก็ตาม (ไม่มีผลอะไร เมื่อเทียบกับ #2)
2. บาง apps อาจทำงานล้มเหลว เพราะเปิด services ของตัวมันเองไม่ได้ => ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องเข้าไปกำหนด services ดังกล่าวของ app ที่มีปัญหา ให้กลับมาทำงานได้อีก ด้วยสถานะ ‘enabled‘ ในภายหลัง

Ref Thanks : market.android.com

Device ที่ใช้ในการ review : Samsung Galaxy Tab 7″

=====

1. การใช้งาน JuiceDefender : https://droidsans.com/node/16053
2. การใช้งาน Green Power FREE battery saver : https://droidsans.com/node/16451
3. การใช้งาน Autorun Manager : https://droidsans.com/node/16446
4. การใช้งาน Battery by Dr to save Battery : https://droidsans.com/node/21059
5. การใช้งาน Samba Filesharing : https://droidsans.com/node/21455

turbo999 [AppReview] วิธีใช้ Autorun Manager (App เด่นใช้กำหนด services ตั้งแต่เปิดเครื่อง)

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *