โรงพยาบาลเชียงแสนเวอร์ชั่นแตก

โรงพยาบาลเชียงแสนเวอร์ชั่นแตก

โรงพยาบาลเชียงแสนเวอร์ชั่นแตก:โรงพยาบาลเชียงแสนแนะนำเกม:โรงพยาบาลเชียงแสนเป็นเกมดันหอคอยด้านเดียวที่มีมนต์ขลังซึ่งดัดแปลงมาจากพระสิริของราชาหลังจากกดคริสตัลของคู่ต่อสู้ลงคุณสามารถชนะได้เพื่อแสดงควา