โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เวอร์ชันเงินสด

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เวอร์ชันเงินสด

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เวอร์ชันเงินสด:โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แนะนำเกม:โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เป็นเกมรับซองจดหมายสีแดงในปีวัวโหมดต่างๆกำลังรอให้คุณได้สัมผัสมันสร้างคะแนนและฟองอากาศใหม่ๆอัปเดตระดับทุกสัปด